• prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
• prowadzenia ryczałtu
• prowadzenia karty podatkowej
• prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych
• prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
• sporządzania deklaracji ZUS
• sporządzania deklaracji podatkowych
• sporządzania deklaracji statystycznych 
Copyright © 2009 Designed by Multimedia Grupa