Oferta

» ksiąg handlowych,

» podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

» listy płac,

» akt pracowników,

» pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej.

» deklaracje ZUS,

» Ewidencje podatku VAT,

» Deklaracje podatku od osób fizycznych, PIT-4,

» Sprawozdania roczne,

» Rozliczenia roczne wspólników,

» Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

» Sprawozdania do GUS,

» Ewidencję uproszczoną.

» obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,

» wyliczanie składek ZUS,

» przygotowanie deklaracji PFRON,

» nadzór nad dokumentacją kadrową,

» prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

» rozliczenia podatkowe,

» pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych,

» zeznanie PIT, CIT, VAT.

» ksiąg handlowych,

» podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

» listy płac,

» akt pracowników,

» pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej.

» deklaracje ZUS,

» Ewidencje podatku VAT,

» Deklaracje podatku od osób fizycznych, PIT-4,

» Sprawozdania roczne,

» Rozliczenia roczne wspólników,

» Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

» Sprawozdania do GUS,

» Ewidencję uproszczoną.

» obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,

» wyliczanie składek ZUS,

» przygotowanie deklaracji PFRON,

» nadzór nad dokumentacją kadrową,

» prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

» rozliczenia podatkowe,

» pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych,

» zeznanie PIT, CIT, VAT.