Rozliczanie najmu lokalu
26 czerwca 2017
Istnieje wiele problemów z rozstrzygnięciem czy pracownik może pobierać dwa różne zasiłki, czy może pobierać tylko jeden z nich a drugi przepada czy  może najpierw pobiera jeden zasiłek a potem drugi. Takie pytania pojawiają się teraz częściej ze względu na zwiększoną ilość poboru urlopów ojcowskich w bieżący roku. Oczywiście nie dotyczy to tylko i wyłącznie przypadków gdy ojciec bierze taki urlop ale z takimi problemami pracodawcy spotykają się najczęściej.

Oczywiste jest, że pracownik nie może w tym samym okresie pobierać dwóch zasiłków. Nie jest nigdzie powiedziane na te temat, że pracownik na pewno utraci przez to np. urlop ojcowski chociaż nie jest to wykluczone. Zostaną przytoczone przykłady w celu rozwiania wszelkich wątpliwości.

Przykład 1. Pracownik wystąpił do pracodawcy o urlop ojcowski w dniach 1 czerwca do 14 czerwca ponieważ został ojcem i z takiego właśnie urlopu może skorzystać. Z przyczyn niezależnych od niego zachorował i uzyskał zwolnienie od lekarza od 29 maja do 5 czerwca. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy w dniach od 29 maja do 4 czerwca, a następnie pracownik przechodzi na urlop ojcowski i z tego tytułu przysługuje mu zasiłek.  Pracownik może również wystąpić do swojego pracodawcy z prośbą o przesunięcie urlopu ojcowskiego tak żeby zaczynał się on np. po skończeniu zwolnienia chorobowego lub np. rezygnacja z wzięcia urlopu ojcowskiego w tym czasie. W tym przypadku musi jednak liczyć na przychylność pracodawcy, że on wyrazi na to zgodę. Jeżeli pracodawca nie zgodzi się na coś takiego wówczas zostaje pierwsze rozwiązanie.

Przykład 2. Pracownik wystąpił do pracodawcy o urlop ojcowski w dniach 1 czerwca do 14 czerwca ponieważ został ojcem i z takiego właśnie urlopu może skorzystać. Jednak z przyczyn niezależnych od niego uległ wypadkowi lub też złapał poważną chorobę, która uniemożliwia mu prace przez cały miesiąc tj. 1-30 czerwca w związku z czym otrzymał zwolnienie chorobowe. W takiej sytuacji pracownik może złożyć swojemu pracodawcy prośbę/wniosek o tym, że rezygnuje z wzięcia urlopu ojcowskiego w tym terminie z powodu innego zwolnienia i orzeczonej niezdolności do pracy. Po zaakceptowaniu takiego wniosku pracownik może korzystać z zasiłku chorobowego jak również w późniejszym terminie z przysługującego urlopu ojcowskiego.

Przykład 3. Pracownica urodziła dziecko i przysługuje jej urlop macierzyński i z tego właśnie tytułu pobiera zasiłek. Podczas tego urlopu zachorowała i otrzymała od swojego lekarza orzeczenie niezdolności do pracy w okresie 2 tygodni.  Zwolnienie chorobowe jak również urlop macierzyński nakładają się na siebie, jednak tak jak w poprzednich przykładach tak i w tym nie ma możliwości pobierania dwóch zasiłków. W tym przypadku albo pracodawca albo ZUS będzie wypłacać jej zasiłek macierzyński i tylko ten.  Urlop macierzyński to też jest pewnego rodzaju przypisanie pracownikowi niezdolności do pracy stąd też taka niezdolność nie występuje podwójnie.

A zatem warto znać proponowane różne rozwiązania jeżeli chodzi o zwolnienia lekarskie i przysługujące nam urlopy podczas pojawienia się właśnie takich przypadłości jak wyżej wymienione, aby móc rozsądnie wykorzystać swój urlop nic na tym nie tracić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *