Oferta


:

- ksiąg handlowych,
- podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- listy płac,
- akt pracowników,
- pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej.

:

- deklaracje ZUS,
- Ewidencje podatku VAT,
- Deklaracje podatku od osób fizycznych, PIT-4,
- Sprawozdania roczne,
- Rozliczenia roczne wspólników,
- Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
- Sprawozdania do GUS,
- Ewidencję uproszczoną.2
3

- obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
- wyliczanie składek ZUS,
- przygotowanie deklaracji PFRON,
- nadzór nad dokumentacją kadrową,
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- rozliczenia podatkowe,
- pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych,
- zeznanie PIT, CIT, VAT.

Usługi księgowe:


- prowadzenie ksiąg handlowych,
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- prowadzenie ewidencji przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego,
- prowadzenie karty podatkowej,
- prowadzenie ewidencji podatkowych VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- prowadzenie ewidencji wyposażenia,
- wykonywanie sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych,
- reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,
- opracowujemy plan kont dostosowany do potrzeb klienta,
- prowadzimy kontrolę rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
- w imieniu klientów wystawiamy faktury VAT sprzedaży,
- sporządzanie sprawozdań do GUS i PFRON,
- na życzenie klienta przeprowadzamy inwentaryzację.laptop-1016257_1920


Obsługujemy podmioty gospodarcze w zakresie:


- ksiąg rachunkowych
- ewidencji uproszczonej
- księgi rachunkowe spółek z o.o. z udziałem kapitału zagranicznego
- sprawozdania finansowe (również w językach obcych)
- analizy ekonomiczne
- doradztwo podatkowe
- sporządzanie list płac i deklaracji ZUS